Notice: Undefined variable: test in F:\Users\pe2018\WWW\class\engine.php on line 180 Notice: Undefined variable: test in F:\Users\pe2018\WWW\class\engine.php on line 182 Forecasting in Electric Power Engineering PE 2018
PE 2018! Forecasting in Electric Power Engineering 2018
| polska wersja polska wersja | Today 25-02-2020 | Number of days to Conference - dni | Visitors:9606 |

Detailed Conference Program

Wednesday, 26th September 2018

15:00 - 16:15 - Session I: Measurements and control

Chairmen: Marek Lis, Anna Gawlak
 • Owczarek R., Korab R., Połomski M.: Koordynacja przesuwników fazowych w systemie elektroenergetycznym Europy Środkowo-Wschodniej
 • Szablicki M., Rzepka P., Halinka A., Czapaj R.: An alternative approach to provisions of the Network Code on blocking HVDC LCC systems during short-circuits in AC network
 • Szablicki M., Bednarczyk T., Rzepka P., Halinka A.: Koncepcja obszarowego zabezpieczenia odległościowego wieloramiennych linii elektroenergetycznych
 • Marciniak L., Piątek M.: The influence of the network asymmetry on the settings and sensitivity of an earth fault protection using higher harmonics
 • Marciniak L.: General earth fault protection for MV networks using wavelet decomposition and Bayesian criterion
 • Popenda A., Chwalba S.: Synchronous generator based on hybrid excitation with the extended range of voltage adjustment
 • Kanálik M., Margitová A., Kolcun M.: Modeling of Synchronous Machines Including Voltage Regulation

16:45 - 18:00 - Session II: Operation

Chairmen: Włodzimierz Bieliński, Lubomir Marciniak
 • Chaban A., Lis M.: Model matematyczny zespołu elektrycznego transformatora i napędów z silnikami indukcyjnymi i synchronicznymi
 • Lis M., Chaban A., Szafraniec A., Figura R., Levoniuk V.: Mathematical model of a part of an opened extra-high voltage electrical grid
 • Szafraniec A.: Mathematical model of a drive system with synchronous motors and vertical pumps
 • Sawicki A.: Mathematical models of the electric arc of variable geometrical parameters and various heat dissipation methods
 • Sawicki A.: Mathematical models of the electric arc of variable geometrical parameters based on static voltage-current characteristics
 • Kocot H., Kubek P.: Krótkoterminowe prognozowanie obciążalności prądowej linii napowietrznych WN i NN
 • Bieliński W.: Regularne i fluktuacyjne zmiany zapotrzebowania mocy w wybranych krajowych systemach elektroenergetycznych

Thursday, 27th September 2018

09:00 - 09:15 - Official opening of the Conference

09:15 - 11:00 - Plenary Session: Forecasting in electric power engineering - part I

Chairmen: Grzegorz Dudek, Janusz Sowiński
 • Parol M., Piotrowski P., Piotrowski M.: Very short-term forecasting of power demand of big dynamics objects
 • Czapaj R., Benalcazar P., Kamiński J.: Prognozowanie krótkoterminowe z wykorzystaniem metody MARSplines
 • Kłos M., Marchel P., Paska J., Bielas R., Błędzińska M., Michalski Ł., Wróblewski K., Zagrajek K.: Forecast and impact of electromobility development on the Polish Electric Power System
 • Dudek G.: Short-term load forecasting using Theta method
 • Przygrodzki M., Kubek P., Gwóźdź R.: Model of market equivalent of inter-system parallel exchange
 • Dołęga W.: Development of electric power network infrastructure in aspect of electric energy supply security – case study Poland

11:30 - 13:00 - Session I: Forecasting in electric power engineering - part II

Chairmen: Józef Paska, Maksymilian Przygrodzki
 • Medveď D., Čonka Zs., Pavlík M., Zbojovský J., Kolcun M.: Prediction of electricity production in island operation under the different wind generation modes
 • Ivancak M., Kolcun M., Čonka Zs., Medveď D.: Modelling microgrid as the basis for creating a smart grid model
 • Parol M., Arendarski B., Parol R.: Calculating electric power and energy generated in small wind turbine-generator sets in very short-term horizon
 • Rogus R., Sołtysik M., Czapaj R.: Application of similarity analysis in forecasting the generation from photovoltaic sources within energy clusters
 • Czapaj R., Sołtysik M., Szablicki M., Rzepka P.: Prognozowanie krótkoterminowe profili odbiorczych i wytwórczych w klastrach energii
 • Sowiński J.: Forecasting of electricity demand in the region
 • Łyp J.: Issues of spatial forecasting of electricity demand

14:00 - 15:00 - Session II: Development planning

Chairmen: Mirosław Parol, Paweł Piotrowski
 • Marchel P., Paska J., Terlikowski P.: Impact of wind turbines reliability models on the power generation system reliability
 • Gawlak A.: Opłacalność inwestycji w elektroenergetyce
 • Čonka Zs., Medveď D., Ivančák M., Kolcun M.: Analysis of day-ahead generation diagram in power network consisting of renewable energy sources
 • Bargiel J., Halinka A., Niedopytalski M.: Analiza profili obciążeń odbiorów komunalnych z uwzględnieniem działania źródeł fotowoltaicznych
 • Grishkevich A.: Simulation models using empirical statistical distributions to estimate structural reliability indices
 • Gawlak A., Kornatka. M, Dudek G.: Determination of reliability indicators of the distribution network based on data from AMI

Friday, 28th September 2018

09:00 - 10:30 - Session I: Forecasting in electric power engineering - part III

Chairmen: Waldemar Dołęga, Marcin Drechny
 • Czapaj R., Szablicki M., Rzepka P.: Idea zastosowania zautomatyzowanych metod doboru zmiennych objaśniających dla celów optymalizacji kosztów zakupu danych wejściowych do prognozowania dobowego profilu obciążenia KSE
 • Sołtysik M., Czapaj R., Szablicki M., Rzepka P.: Analiza grup profili odbiorczych i wytwórczych zakwalifikowanych do klastrów energii w efekcie procesów optymalizacyjnych
 • Baczyński D., Kopyt M., Piotrowski P., Szafranek K.: Analysis of possibilities to improve quality of spatial wind speed forecasts for efficient forecasting of electric energy production in onshore wind farms in Poland
 • Dutka M, Świątek B.: Seasonality effect on working and prediction of the production of electricity in onshore wind farm
 • Drechny M.: Non-Negative K-SVD as an element of the forecasting electricity demand system
 • Czapaj R., Benalcazar P., Kamiński J.: Dobór zmiennych objaśniających z wykorzystaniem metody MARSplines
 • Pełka P.: Similarity analysis of the input and output patterns of the monthly electric energy demand time series
 • Pełka P.: Medium-term load forecasting models - a review

10:45 - 12:45 - Session II: Management in power industry. Selected issues.

Chairmen: Antoni Sawicki, Janusz Sowiński
 • Szablicki M., Rzepka P., Sołtysik M., Czapaj R. : The idea of non-restricted use of LV networks by electricity consumers, producers, and prosumers
 • Pavlova-Marciniak I.: Nuclear power plants application in Poland – a way to meet the requirements of the Paris Agreement
 • Bieliński W.: Komputerowe wspomaganie analiz i przetwarzania danych dotyczących obciążeń elektroenergetycznych
 • Pavlova-Marciniak I.: Anti–smog solutions and renewable energy resources development as a way to achieve low–carbon economy
 • Rokicki Ł.: The application of the CLONALG algorithm in the process of optimal operation control of hybrid AC/DC low voltage microgrid.

12:45 - 13:00 - End of Conference

Log in
Email:

Password:

Recover password

Register