Notice: Undefined variable: test in F:\Users\pe2018\WWW\class\engine.php on line 180 Notice: Undefined variable: test in F:\Users\pe2018\WWW\class\engine.php on line 182 Forecasting in Electric Power Engineering PE 2018
PE 2018! Forecasting in Electric Power Engineering 2018
| polska wersja polska wersja | Today 25-02-2020 | Number of days to Conference - dni | Visitors:9606 |

Paper

Owczarek R., Korab R., Połomski M. return

Koordynacja przesuwników fazowych w systemie elektroenergetycznym Europy Środkowo-Wschodniej

Referat przedstawia zagadnienie sterowania przesuwnikami fazowymi (PF) poprzez optymalizację ich nastawień. PF to specjalne transformatory, które są instalowane w liniach przesyłowych, najczęściej w liniach powiązań międzysystemowych, i umożliwiają regulację kąta obciążenia linii (różnicę argumentów napięć węzłowych na początku i końcu linii) poprzez zmianę zaczepów tych transformatorów. W przypadku zainstalowania kilku PF blisko siebie (geograficznie lub elektrycznie), które wzajemnie oddziałują na sieć przesyłową, zachodzi potrzeba koordynacji nastawień tych urządzeń (czyli jednoczesnego, wspólnego obliczania optymalnych nastawień). W celu rozwiązania tego problemu sformułowano funkcję celu zależną od przepływu mocy czynnej w liniach międzysystemowych i pośrednio od nastawień PF przy założonych ograniczeniach nierównościowych na obliczane nastawienia. Do minimalizacji zdefiniowanej funkcji celu zastosowano algorytm roju cząstek. Celem badań było wyznaczenie optymalnych nastawień PF przy minimalizacji niepożądanego przepływu mocy czynnej przez określony obszar połączonego systemu elektroenergetycznego. Obliczenia przeprowadzono dla modelu systemu połączonego Europy Środkowo-Wschodniej.


Inserted: 2018-05-08 10:01:05
Modified: 2019-03-27 16:38:27

Log in
Email:

Password:

Recover password

Register