Change of the date:

Zmiana terminu:


      PE 2020 ➔ PE 2021

Planned for September 2020
15th International Scientific Conference
"Forecasting in Electric Power Engineering"
was postponed to 2021.

Planowana na wrzesień 2020 roku
XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"PROGNOZOWANIE W ELEKTROENERGETYCE"
została przełożona na 2021 rok